Κτίριο – Υποδομές

Αθλητικές εγκαταστάσεις
Βιβλιοθήκη
Εργαστήριο Πληροφορικής και λοιπές υποδομές σύγχρονων τεχνολογιών
Εργαστήριο φυσικών επιστημών
Αμφιθέατρο