Πρόγραμμα σπουδών – βιβλία

Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου φαίνεται σε πίνακες στο παρακάτω pdf και μπορείτε να το δείτε ή να κατεβάσετε το pdf και εδώ

Νέα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή:

Στα παρακάτω pdf θα δείτε τον καθορισμό της ύλης των πανελλαδικών 2015 καθώς και κάποιες τροποποιήσεις που γίνανε τον Οκτώβριο